ذیحسابان همدان
 
قوانین و مقررات مالی. محاسباتی و اداری

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 

بند 1 و 4 ماده 26-

1- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین‌‌نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب15/10/1389 و ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

تبصره- در ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و(64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذی‌حسابی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند» می‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط علی یاری