ذیحسابان همدان
 
قوانین و مقررات مالی. محاسباتی و اداری

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد، قلبی بزرگ می خواهد ...

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پنجم اسفند 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه شانزدهم دی 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ سه شنبه نهم دی 1393 توسط علی یاری
متن کامل رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار را در ادامه مطلب بخوانید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم دی 1393 توسط علی یاری
دستگاه های اجرایی مکلف اند نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود را از سال 1394 بر مبنای استانداردهای مصوب بخش عمومی و دستورالعملهای حسابداری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر این مبنا تهیه شده است طراحی نمایند. 

نسخه نهایی پیش نویس نظام حسابداری به همراه اصلاحات مربوط  

استاندارد حسابداری شماره 6 بخش عمومی: موجودی ها 

استاندارد حسابداری شماره 5 بخش عمومی: دارایی‌های ثابت مشهود 

استاندارد حسابداری شماره 4 بخش عمومی: درآمد حاصل از عملیات مبادله ای   

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورتهای مالی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم آذر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری